0938.890.275

phong thủy khi mua nhà

CÁCH XEM TUỔI VÀ CHỌN HƯỚNG NHÀ ( KHÁCH HÀNG )

Nam là (11-)    /     nữ là (4+)
Đông tứ trạch là : số 1-3-4-9
Tây tứ trạch là : 2-5-6-7-8
Hướng đông tứ trạch :   đông -nam -bắc – đông nam
Tây tứ trạch :   tây  – tây bắc -tây nam – đông bắc
Vd : tuổi 1991 = 1+9+9+1 = 20 suy ra 2+0 =2
Sau đó nếu là nam : 11-2=9
9 là đông tứ trạch